Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní pojmy

1.1 Služba
Komplexní evidence reklamací

1.2 Účet
Účet na stránce www.abcreklamace.cz, identifikován přihlašovacím jménem (e-mailem) uživatele a heslem

1.3 Provozovatel:
Nholding s.r.o, Za Zámečkem 744/9, Praha, IČ: 28249101 DIČ: CZ 28249101

1.4 Užívatel
Fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistrovala na stránce www.abcreklamace.cz

II. Ochrana osobních údajů2.1
Provozovatel tímto prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které provozovatel vyžaduje v rámci registrace na stránce www.abcreklamace.cz, budou zpracovány a použity pouze pro plnění účelu smluvního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, a to v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb., o ochraně osobních údajů. ve znění pozdějších právních předpisů. Při registraci se vyžadují od uživatele osobní údaje v rozsahu a obsahu uvedeném v registračním formuláři. Uživatel registrací souhlasí s uložením svých osobních údajů pro uvedený účel a je oprávněn kdykoli do nich nahlédnout. Provozovatel dodržuje pravidla o ochraně údajů týkající se osobních údajů uživatele a disponuje s nimi důvěrně.

2.2
Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů a jejich uložením do interní databáze provozovatele.

III. Uživatelská smlouva3.1
Smluvní strany Smluvními stranami uživatelské smlouvy jsou provozovatel a uživatel

IV. Předmět smlouvy

4.1
Předmětem uživatelské smlouvy je poskytnutí služby, která umožňuje snadno a rychle vést kompletní evidenci a správu reklamací, informovat spotřebitele pomocí sms a e-mailových oznámení a generovat příslušné dokumenty.

4.2
Detailní informace o službě naleznete na www.abcreklamac.cz/cz/osysteme

V. Práva a povinnosti uživatele

5.1
Uživatel je povinen při registraci služby správně vyplnit své firemní údaje pro účely fakturace služeb a komunikaci s provozovatelem.

VI. Práva a povinnosti provozovatele

6.1
Provozovatel je povinen zajistit dostupnost služby nepřetržitě.

6.2
Za porušení povinnosti poskytovatele se nepovažuje přerušení dostupnosti služby z neodvratitelných a objektivních důvodů (Například přerušení dodávky elektrické energie nebo, výpadek internetového připojení serverů, na kterých je služba závislá.) a pod.) nebo přerušení z důvodu systémových zásahů ze strany provozovatele (Například upgrade služby na novou verzi).

6.3
Provozovatel má právo zrušit službu uživateli, který vědomě poškozuje službu nebo se snaží získat přístup k informacím jiných uživatelů.

6.4
Provozovatel má právo na změnu těchto obchodních podmínek a je povinen o tom předem informovat uživatele.

VII. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky

7.1
Ceny za poskytování služby jsou zobrazeny v ceníku na stránce www.abcreklamace.cz.

7.2
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit cenu za poskytovanou službu. O této změně bude systém minimálně 30 dní předem informovat všechny uživatele služby.

7.3
Platba je vždy hrazena předem ve formě předplatného a je nevratná.

7.4
Provozovatel má právo odepřít využívání služby uživateli, který nemá řádně uhrazen poplatek za službu dle platného ceníku.

7.5
Provozovatel umožňuje využívat službu zdarma prvních 30 dnů od registrace za účelem vyzkoušení služby. Vyzkoušením služby nevzniká uživateli žádný závazek uhradit poplatky, pokud se službu rozhodne nevyužívat po uplynutí lhůty 30 dnů. Jakékoliv dotazy, návrhy či připomínky k těmto podmínkám zasílejte prosím na adresu info@abcreklamace.cz.